Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

C

Voorgesteld 7 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat vakleraren godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) reeds sinds 2009 gelijk aan groepsleerkrachten in het primair onderwijs beloond worden,

overwegende, dat de beschikkingen van het Ministerie van OCW voor 2016 en 2017 aan Stichting Dienstencentrum GVO en HVO niet de ruimte bieden om die gelijke beloning in deze jaren te effectueren, terwijl het initiatiefwetsvoorstel van de leden Ypma, Voordewind en Rog (34 246) de bekostiging structureel voor de komende jaren beoogt te regelen,

voorts overwegende, dat de regering nog geen middelen heeft gereserveerd om in de komende jaren GVO/HVO gelijkelijk te belonen aan groepsleerkrachten in het primair onderwijs,

verzoekt de regering om in lijn met het wetsvoorstel met een overbruggingsregeling te komen voor de jaren 2016 en 2017 en voor 1 augustus 2017 met een algemene maatregel van bestuur te komen die conform artikel 50 WPO een structurele bekostiging regelt, zodat voldaan kan worden aan de vraag van ouders om HVO/GVO-onderwijs binnen het openbaar onderwijs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bikker

De Vries-Leggedoor

Pijlman

Ganzevoort

Schalk

Gerkens