Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 16

Voorgesteld 7 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er scholen zijn die honderden en soms zelfs duizenden euro’s aan vrijwillige ouderbijdrage vragen;

constaterende dat veel scholen de vrijwilligheid van de ouderbijdrage in de schoolgids benoemen, maar dit combineren met een moreel appèl op ouders deze alsnog te voldoen;

verzoekt de regering, in overleg met alle relevante actoren in het primair- en voortgezet onderwijs:

  • –  een limiet te stellen aan de vrijwillige ouderbijdrage;
  • –  te zorgen dat ouders op voorhand van het jaar geïnformeerd zijn over het totaalbedrag voor het gehele jaar van de vrijwillige ouderbijdrage;

en gaat over tot de orde van de dag,

Vermue

Jasper Van Dijk