Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 144

Voorgesteld 14 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een zestal Brabantse bestuurders ervoor pleit om reeds bij de arrestatie van een verdachte beslag te leggen op het crimineel verkregen vermogen om te voorkomen dat dat geld naar het buitenland verdwijnt;

verzoekt de regering, het voorstel om crimineel vermogen zo snel mogelijk na arrestatie te bevriezen nader te verkennen en de Kamer te informeren hoe effectief kan worden voorkomen dat criminele winsten weggesluisd worden voordat deze ontnomen kunnen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Recourt