Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 146

Voorgesteld 14 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de burgemeesters van de vijf grootste steden en de commissaris van de Koning in Noord-Brabant een deltaplan hebben opgesteld om de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit beter te kunnen bestrijden;

overwegende dat de daarin voorgestelde maatregelen inhoudelijk aansluiten op de werkzaamheden van de reeds ingestelde taskforce in Zuid-Nederland en implementatie van deze maatregelen van groot belang is om Noord-Brabant te ondersteunen in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit;

verzoekt de regering, de Kamer te informeren over de wijze waarop zij invulling geeft aan de extra voorgestelde maatregelen zoals die in het deltaplan worden voorgesteld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg