Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 240

Voorgesteld 22 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de eindtoets een beperkt beeld van de mogelijkheden van een leerling geeft, niet bedoeld en ontwikkeld is om de kwaliteit van het onderwijs van een school te meten en onvoldoende recht doet aan de inzet van scholen om passend onderwijs te realiseren;

verzoekt de regering:

  • •  met voorstellen te komen om de eindtoets minder bepalend te laten zijn voor de beoordeling van basisscholen;
  • •  de individuele ontwikkeling van het kind, observaties en gesprekken met het team juist een grotere rol te laten spelen;
  • •  te onderzoeken of hier een wetswijziging voor nodig is en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins

Ypma