Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 568

Voorgesteld 23 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat waarheidsvinding op grond van de Jeugdwet de basis vormt voor de beschikkingen over uithuisplaatsingen;

overwegende dat de Raad voor de Kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen verplicht zijn in een rapportage de feiten naar waarheid aan te voeren;

overwegende dat er geen effectieve toetsing plaatsvindt of de feiten in een rapportage inderdaad naar waarheid zijn;

overwegende dat in het komend najaar een evaluatie zal verschijnen over de praktijk van waarheidsvinding;

verzoekt de regering, bij deze evaluatie ook de mogelijkheid voor het inzetten

van een onafhankelijke onderzoeksrechter te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klein