Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 155

Voorgesteld 23 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Nationaal Rapporteur Mensenhandel in navolging van rapporten van de International Organization for Migration (IOM) en de Inspectie Veiligheid en Justitie heeft aangegeven dat onvoldoende signalen worden verzameld over mensenhandel in de migratie- en vluchtelingenstroom;

overwegende dat daarom door de Nationaal Rapporteur aan de regering is aanbevolen maatregelen te treffen waardoor het herkennen van signalen van mensenhandel binnen de migratie- en vluchtelingenstroom beter kan worden gewaarborgd;

verzoekt de regering, hiertoe in overleg te gaan met de Nationaal Rapporteur Mensenhandel, in het bijzonder over de rol die de rapporteur hierin kan vervullen, en de Kamer te berichten over de te nemen maatregelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg

Van Nispen