Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 156

Voorgesteld 23 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uitbuiting van minderjarigen in de criminaliteit net als andere vormen van mensenhandel een zwaar vergrijp is;

constaterende dat kennis en expertise over uitbuiting van minderjarigen in de criminaliteit nog beperkt aanwezig zijn bij professionals die met deze vorm van uitbuiting in aanraking kunnen komen, en signalering daarom achterwege blijft;

overwegende dat het genereren van bredere bekendheid van het fenomeen criminele uitbuiting een eerste stap moet zijn in het verder brengen van de signalering en aanpak ervan;

constaterende dat de kennis en expertise die nu beperkt aanwezig zijn, meer ingebed moeten worden binnen organisaties en bij professionals, en de ervaringen uit het opsporingsonderzoek en de integrale aanpak van 13 Oceans daar een bijdrage aan kunnen leveren;

verzoekt de regering, binnen een maand de Kamer te informeren op welke wijze kennis en expertise over uitbuiting van minderjarigen in de criminaliteit door samenwerking met gemeentes en andere partners wordt geborgd en specifiek hoe de werkende aanpak van 13 Oceans daarbij wordt gebruikt;

verzoekt de regering tevens, de Kamer te informeren op welke wijze het extra toegezegde geld wordt ingezet in de strijd tegen uitbuiting van minderjarigen in de criminaliteit,

en gaat over tot de orde van de dag.

Volp

Van Nispen