Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 244

Voorgesteld 22 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat meer zij-instromers nodig zijn om een dreigend tekort aan docenten primair onderwijs te voorkomen;

overwegende dat de huidige subsidie zij-instroom van € 20.000,– niet kostendekkend is voor de extra salariskosten gedurende de periode dat de zij-instromer begeleid wordt door een bevoegde leraar;

verzoekt de regering, te onderzoeken wat vanuit financieel oogpunt nodig is om de regeling subsidie zij-instroom kostendekkend voor scholen te maken en hierover aan de Kamer te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins

Ypma

Rog

Duisenberg