Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 372

Voorgesteld 20 april 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

spreekt uit dat de standaardtaal een van de belangrijkste cultuurdragers is;

van mening dat het een kerntaak is van het onderwijs om leerlingen, ongeacht hun sociaaleconomische status of herkomst, de uitgangspunten van correct Nederlands aan te leren;

overwegende dat elke ingreep in die kerntaak leerlingen uit achterstandsgezinnen op nog grotere achterstand stelt;

verzoekt de regering, er alles aan te doen om te voorkomen dat die kerntaak verwatert en te voorkomen dat de eisen die door de taalgeschiedenis heen werden gehanteerd, worden gerelativeerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beertema

Bruins

Bisschop

Rog

Baudet