Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 9

Voorgesteld 20 april 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

vaststellende dat het van groot belang is dat slachtoffers gecompenseerd worden in het hun aangedane leed;

overwegende dat dit eerst en vooral een plicht is van degene die het leed heeft veroorzaakt;

overwegende dat het daarom van belang is dat toegewezen affectieschade moet worden betaald door de daartoe veroordeelde en niet door de overheid;

roept de regering op, er zorg voor te dragen dat affectieschade waarvan de uitbetaling aan het slachtoffer/de slachtoffers wordt voorgeschoten door de overheid, altijd onverwijld en voor onbepaalde tijd wordt verhaald op degene van wie de vordering is overgenomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Oosten

Van Toorenburg