Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 780

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 april 2017

Hierbij zend ik u het rapport over het interdepartementaal beleidsonderzoek «Geschikt voor de arbeidsmarkt; mogelijkheden om de arbeidsparticipatie in de WIA te bevorderen»1.

Een inhoudelijke reactie zal door het volgende kabinet worden opgesteld.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
L.F. Asscher

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl