Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 2327

Voorgesteld 16 mei 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat een aantal veilige landen, zoals Marokko en Algerije, weigert om afgewezen asielzoekers terug te nemen;

constaterende, dat het Spanje wel lukt om mensen naar deze landen terug te sturen;

van mening, dat het voor een sluitend vreemdelingenbeleid van belang is dat er naar veilige landen gedwongen terugkeer kan plaatsvinden;

verzoekt de regering, harder in te zetten op afspraken met veilige landen over gedwongen terugkeer van afgewezen asielzoekers en de Kamer hierover te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk