Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 470

Voorgesteld 6 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat digitale veiligheid een essentieel onderdeel is van maatschappelijke veiligheid;

verzoekt de regering, materieel en immaterieel te investeren in het proactief delen van kennis om zo de samenleving structureel bewuster en weerbaarder te maken inzake digitale veiligheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol