Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 471

Voorgesteld 6 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ernaar gestreefd moet worden om de vitale ICT-infrastructuur maximaal weerbaar te houden en dat een jaarlijkse stresstest daartoe een goed middel is;

verzoekt de regering, samen met de betrokken bedrijven en beheerders te voorzien in een jaarlijkse test waarin de beveiliging van de vitale ICT-infrastructuur tegen hacks wordt beproefd, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Buitenweg

Verhoeven