Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 84

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 juni 2017

Hierbij zend ik u het rapport «Evaluatie 30%-regeling»1, van 1 juni 2017. Het kabinetsstandpunt zal door het volgende kabinet worden opgesteld.

De Staatssecretaris van Financiën,
E.D. Wiebes

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl