Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 713

Voorgesteld 15 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de samenstelling van de politieorganisatie nog steeds diverser kan naar opleiding, geslacht, etnische achtergrond en geaardheid;

overwegende dat de toekomstige ruimte wat betreft personeel in het politieapparaat hiertoe benut kan worden;

overwegende dat in plaats van de standaard vierjarige politieopleiding een verkort opleidingstraject of schakelprogramma mogelijk meer geïnteresseerden kan trekken voor een baan bij de politie;

verzoekt de regering, te onderzoeken wat de mogelijkheden voor de Politieacademie zijn om verkorte opleidingstrajecten aan te bieden aan mensen met een bepaalde (voor)opleiding om zo via een versneld traject tot «blauw» opgeleid te kunnen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Engelshoven