Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 10

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat afpakken een belangrijk element is in de bestrijding van criminaliteit;

constaterende dat het OM zijn doelstelling voor het leggen van waardebeslag heeft verhoogd van 2% naar 5% van de zaken;

constaterende dat de opsporingsdiensten zich niet aan deze verhoogde doelstelling hebben verbonden;

roept de regering op, te bewerkstelligen dat het Openbaar Ministerie én de opsporingsdiensten zich committeren aan de verhoogde doelstelling voor wat betreft waardebeslag,

en gaat over tot de orde van de dag.

Groothuizen

Van Engelshoven

Van Nispen