Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 75

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 juni 2017

Met mijn brief van 12 juni kondigde ik u het voornemen aan om een gedeelte van het belang van de staat in ASR Nederland N.V. (hierna: a.s.r.) te verkopen (Kamerstuk 33 532, nr. 73). Op 13 juni is vervolgens een gedeelte van het belang van de staat verkocht (Kamerstuk 33 532, nr. 74). Op 15 juni heeft de staat een verkoopopbrengst van 725 mln. euro ontvangen voor de plaatsing van 25 mln. aandelen a.s.r., wat overeenkomt met circa 16,7% van het geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal. Met deze vervolgplaatsing heeft de staat 79,9% van het geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal van a.s.r. verkocht. De verkoopopbrengsten worden inzichtelijk gemaakt in de miljoenennota.

NLFI heeft mij geadviseerd over de vervolgplaatsing van de aandelen a.s.r. In de bijlagen treft u de adviezen van NLFI over de vervolgplaatsing aan1.

De Minister van Financiën,
J.R.V.A. Dijsselbloem

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl