Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 13

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Algemene Rekenkamer uitspreekt dat samenwerkingsverbanden niet voldoende inzichtelijk maken waar zij hun financiële middelen aan besteden en welke resultaten zij daarmee behalen;

constaterende dat de Algemene Rekenkamer bovendien van mening is dat de wel beschikbare informatie van onvoldoende kwaliteit is;

verzoekt de regering om, samen met het veld vast te stellen welk model van verslaglegging het beste past en dat model als standaard te introduceren voor alle samenwerkingsverbanden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beertema