Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 89

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 juni 2017

Met mijn brief van 27 juni 2017 (Kamerstuk 31 789, nr. 87) kondigde ik u het voornemen aan om een gedeelte van het belang van de staat in ABN AMRO te verkopen. Op 28 juni 2017 is vervolgens een gedeelte van het belang van de staat verkocht. Op 30 juni 2017 heeft de staat een verkoopopbrengst van 1.478.750.000 euro ontvangen voor de plaatsing van 65 miljoen certificaten van ABN AMRO, wat overeenkomt met circa 7% van het uitstaande aandelenkapitaal. De verkoopopbrengsten worden inzichtelijk gemaakt in de Miljoenennota.

Bijgaand treft u de NLFI adviezen aan over de vervolgplaatsing van de certificaten van ABN AMRO1.

De Minister van Financiën,
J.R.V.A. Dijsselbloem

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl