Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 216

Voorgesteld 4 juli 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat tbs-klinieken grote moeite hebben met het vinden van gekwalificeerd personeel;

verzoekt de regering om, samen met vertegenwoordigers van het werkveld een plan van aanpak uit te werken om het personeelsbeleid zo in te richten dat expertise van medewerkers verder wordt ontwikkeld en voor de forensische zorg behouden blijft,

en gaat over tot de orde van de dag.

Buitenweg

Van Nispen