Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 331

Voorgesteld 4 juli 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Minister een onderzoek gaat doen naar het nut en de wenselijkheid van de onderwijsovereenkomst;

verzoekt de regering, het onderzoek de opdracht te geven aanbevelingen te doen voor het versterken van de rechtspositie van studenten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Özdil

Van den Hul

Van der Molen

Diertens

Kuzu