Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 107

Voorgesteld 6 juli 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Commissariaat voor de Media in zijn beleidsregels aangaande reclame-uitingen op de publieke omroep uit 2011 bepaalt dat voor de hoeveelheid onlinereclame bij de NPO het beginsel van non-commercialiteit leidend moet zijn, wat betekent dat reclames «beperkt in hoeveelheid en duur» zijn en «niet overheersend»;

constaterende dat het Commissariaat voor de Media in de toelichting op die beleidsregels stelt dat een totaal van vijftien seconden aan zogenaamde prerolls voor een videofragment voldoet aan deze principes;

constaterende dat de Ster zelf in eigen regels op een later moment samen met de NPO heeft bepaald dat maximaal twee prerolls met gezamenlijk een maximale lengte van 30 seconden toelaatbaar zijn;

constaterende dat in de praktijk zowel de regels van het Commissariaat als die van de Ster soms worden overschreden door meer dan 30 seconden aan reclame voor een fragment te plaatsen;

overwegende dat regels regels zijn, maar dat tegenstrijdige regels vragen oproepen;

verzoekt de regering, de Tweede Kamer een schriftelijke toelichting te sturen op de verhouding tussen de verschillende regels en de praktijk en waar deze strijdig zijn de betrokken partijen te vragen om tot een geactualiseerd toetsingskader voor onlinereclame voor de publieke omroep te komen waar het principe van non-commercialiteit in is opgenomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paternotte

Ellemeet