Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 250

Voorgesteld 6 juli 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van oordeel dat passend onderwijs moet worden gerekend tot het primaire proces dat van overheidswege wordt bekostigd;

constaterende dat scholen nog te vaak kosten voor noodzakelijke extra ondersteuning van een kind afwentelen op ouders;

overwegende dat passend onderwijs niet mag verworden tot een voorrecht voor kinderen met ouders die dit kunnen bekostigen;

verzoekt de regering, scholen en samenwerkingsverbanden die kosten van zulke noodzakelijke extra ondersteuning afwentelen op de ouders hierop te laten aanspreken door de inspectie en bij voortduren van zulke praktijken bekostigingssancties te treffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Hul

Kwint