Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 251

Voorgesteld 6 juli 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet tot een onafhankelijk toezicht wil komen bij ieder samenwerkingsverband;

overwegende dat de uitvoering van passend onderwijs thans gebukt gaat onder veel bestuurlijke drukte en de middelen die voor extra ondersteuning en zorg beschikbaar zijn zo veel mogelijk terecht dienen te komen bij kinderen met extra ondersteuningsbehoefte;

verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat het onafhankelijke toezicht op de samenwerkingsverbanden niet gepaard gaat met extra geld voor overhead en dus geen extra middelen onttrokken worden aan de ondersteuning of zorg aan leerlingen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Rog