Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 256

Voorgesteld 6 juli 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat samenwerkingsverbanden zelf bepalen wat het niveau van basisondersteuning is dat alle scholen binnen dit verband moeten aanbieden;

overwegende dat dit leidt tot verschillen tussen samenwerkingsregio's, wat er weer toe kan leiden dat er ingewikkelde en onduidelijke situaties ontstaan, vooral in het grensgebied van verschillende regio's;

overwegende dat het niet zou moeten uitmaken waar je woont, voor welke ondersteuning wordt geboden op school;

overwegende dat een landelijk vastgestelde basisondersteuning duidelijkheid kan bieden op welke ondersteuningsvragen minimaal een aanbod beschikbaar moet zijn, en ook meer mogelijkheden biedt om op lerarenopleidingen hierop in te spelen;

verzoekt de regering, de effecten van de regionale verschillen in basisondersteuning voor leerlingen, ouders, leraren en scholen in kaart te brengen en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk bij de voortgangsrapportage in het voorjaar, te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen

Rog