Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 470

Voorgesteld 7 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een Kamermeerderheid zich middels de moties (32 317, nr. 302) en (32 317, nr. 398) heeft uitgesproken tegen de afzonderlijke artikelen van de ontwerpverordening inzake het Europees Openbaar Ministerie, waarover reeds voorlopige overeenstemming was bereikt binnen de JBZ-Raad;

constaterende dat de eindtekst niet wezenlijk verschilt van de ontwerpverordening waartegen de Kamer zich middels de motie (32 317, nr. 428) reeds heeft uitgesproken;

spreekt uit dat Nederland niet deelneemt aan een Europees Openbaar Ministerie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen