Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 9

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 29 mei 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een bijzondere handicap van slachtoffers van internetoplichting is, dat zij er nauwelijks achter kunnen komen wie de dader is,

overwegende dat de banken vaak wel over aanknopingspunten beschikken om te achterhalen wie de dader is,

overwegende dat de Nederlandse Vereniging van Banken, vier banken, de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie een samenwerkingsovereenkomst hebben getekend inzake internetoplichting,

overwegende, dat het LMIO (Landelijk Meldpunt Internet Oplichting) een essentiële rol vervult bij het duiden van een binnengekomen aangifte/melding van internetoplichting

verzoekt de Minister te onderzoeken of de taak van het LMIO – in nauwe samenwerking met de banken – kan worden uitgebreid, in die zin dat meer dan thans de civiele belangen van aangevers/melders worden bevorderd

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Dam