Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2016-2017

Nr. 129

Voorgesteld 6 september 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij de brandweer vele vrijwilligers dag en nacht klaar staan voor onze veiligheid;

constaterende dat de beloning van bestuurders van veiligheidsregio's in sommige gevallen hoger is dan de WNT-norm;

verzoekt de regering, in kaart te brengen hoe hoog de vergoedingen van bestuurders van veiligheidsregio's zijn en maatregelen te nemen op het moment dat de WNT-norm wordt overschreden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raak