Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 3

Voorgesteld 20 september 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat dierenmishandeling een onderwerp is dat sterk in de samenleving leeft, zeker wanneer de indruk bestaat dat dierenmishandelaars niet of te mild bestraft worden;

constaterende dat sinds het begin van het burgerinitiatief «een dier is geen ding» een aantal zaken wettelijk zijn verbeterd, terwijl andere verbeteringen, zoals een zelfstandig houdverbod, verwacht worden;

roept de regering op dit laatste wetsvoorstel zo spoedig mogelijk naar de Kamer te zenden;

spreekt haar waardering uit voor de initiatiefnemers van «een dier is geen ding»;

verzoekt de regering, de Kamer te informeren over welke stappen verder kunnen worden gezet, ook in de preventieve sfeer, om dierenmishandeling verder terug te dringen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Futselaar

Graus