Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 5

Ontvangen 19 september 2017

In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 775, nr. 1) wordt de begrotingsstaat als volgt gewijzigd (bedragen x € 1.000).

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2018

Art.

Omschrijving

Stand van ontwerpbegroting vóór nota van wijziging

Stand van ontwerpbegroting na nota van wijziging

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

91

Nominaal en onvoorzien

– 244.318

– 244.318

0

25.682

25.682

0

De (sub-)totaaltellingen in de begrotingsstaat worden met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.

Toelichting

Algemene toelichting

In deze nota van wijziging worden de begrotingsaanpassingen voor 2018 voorvloeiend uit het besluit van het kabinet om 270 miljoen euro te investeren in de verbetering van en nieuwe afspraken over de arbeidsvoorwaarden primair onderwijs verwerkt.

Het budget op dit artikel bestaat uit twee afzonderlijke reeksen.

(bedragen x € 1.000)
 

2018

Onvoorzien

– 244.318

Arbeidsvoorwaarden leraren

270.000

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
M. Bussemaker