Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 283

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 oktober 2017

Hierbij zend ik u ter informatie de monitor vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie 20161. Jaarlijks worden mensen met een hoog risico op complicaties door griep uitgenodigd voor een griepvaccinatie. Sinds 2008 daalt het aantal personen dat tot de risicogroep behoort en zich laat vaccineren tegen de griep elk jaar met een paar procent. Tijdens de jaarlijkse griepvaccinatie campagne van 2016 werd 53,5% van de doelgroep gevaccineerd. In 2015 was de vaccinatiegraad 55,9%. Bij mensen die ouder dan 60 jaar zijn en ook een medisch risico hebben was de vaccinatiegraad 69,4%.

De griepvaccinatiegraad van risicogroepen in Nederland is nog steeds een van de hoogste wereldwijd. Het Nationaal Programma Grieppreventie is een vrijwillig programma waarbij iedereen die door een huisarts wordt uitgenodigd zelf de afweging kan maken of men gebruik van het aanbod maakt of niet. In het najaar van 2017 wordt een onderzoek uitgevoerd onder de doelgroep naar de redenen om wel of niet deel te nemen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E.I. Schippers

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl