Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 397

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 november 2017

Hierbij bieden wij u aan het op 23 oktober 2017 door ons vastgestelde rapport Voorarrest: verdachten in de cel; Een kwantitatieve analyse van inverzekering-stelling en voorlopige hechtenis1. Dit rapport en de online bijlage worden vandaag gepubliceerd en zijn vanaf 06:00 uur openbaar.

Algemene Rekenkamer


drs. A.P. (Arno) Visser, president


drs. C. (Cornelis) van der Werf, wnd. secretaris

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.