Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 27

Ontvangen 15 december 2017

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

De begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2018 komt te luiden:

Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2018 (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

73.655

246.086

41.670

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Waarborgfunctie

40.717

40.717

0

4

Bevorderen sociaal-economische structuur

11.005

11.005

3.949

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

0

172.431

37.721

         
 

Niet beleidsartikelen

     

6

Apparaat

21.059

21.059

0

7

Nominaal en onvoorzien

874

874

0

B

De begrotingsstaat van BES fonds (H) voor het jaar 2018 komt te luiden:

Vaststelling van de begrotingsstaat van het BES fonds (H) voor het jaar 2018 (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

41.386

41.386

41.386

         
 

Beleidsartikel

     

1

BES fonds

41.386

41.386

41.386

TOELICHTING

Algemeen

De maatregelen die in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III zijn opgenomen met betrekking tot Koninkrijksrelaties en het BES fonds zijn in deze nota van wijziging verwerkt.

Rol en verantwoordelijkheid

De budgetverantwoordelijkheid voor de Kustwacht is met ingang van het kabinet-Rutte III overgegaan naar de Minister van Defensie. Middels deze nota van wijziging vindt de overdracht van de budgetten plaats.

Onderdeel A Wijziging van de departementale begrotingsstaat

Koninkrijksrelaties

Met ingang van 1 januari 2018 vervalt de Kustwacht uit de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES fonds. Het budget voor de Kustwacht (artikel 1) wordt toegevoegd aan de begroting van het Ministerie van Defensie (X) artikel 2.

Tevens wordt het budget voor het wisselkoersverschil van de luchtverkenningscapaciteit en het onderzoek naar de luchtverkenningscapaciteit vanuit artikel 7 toegevoegd aan de begroting van het Ministerie van Defensie (X) artikel 2.

Als gevolg hiervan worden onderstaande artikelen gewijzigd:

  • •  Beleidsartikel 1: Waarborgfunctie
  • •  Beleidsartikel 7: Nominaal en onvoorzien

Het desbetreffende artikel van de begroting van Koninkrijksrelaties heeft met betrekking tot reeds aangegane verplichtingen als gevolg van maatregelen regeerakkoord geen negatieve bijstellingen.

Meerjarige doorwerking verplichtingen

Koninkrijksrelaties

Artikel

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

1

Waarborgfunctie

         
 

Stand vóór nota van wijziging

87.274

75.156

75.356

75.356

63.356

 

Overheveling naar de begroting van Defensie (X), artikel 2

– 46.557

– 35.688

– 35.688

– 35.688

– 35.688

 

Stand na nota van wijziging

40.717

39.468

39.668

39.668

27.668

             

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

         
 

Stand vóór nota van wijziging

11.005

14.359

14.442

14.442

14.326

 

Stand na nota van wijziging

11.005

14.359

14.442

14.442

14.326

             

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

0

0

0

0

0

             

6

Apparaat

         
 

Stand vóór nota van wijziging

21.059

18.713

17.613

17.313

17.313

 

Stand na nota van wijziging

21.059

18.713

17.613

17.313

17.313

             

7

Nominaal en onvoorzien

         
 

Stand vóór nota van wijziging

1.988

1.928

1.898

1.898

1.897

 

Overheveling naar de begroting van Defensie (X), artikel 2

– 1.114

– 816

– 94

   
 

Stand na nota van wijziging

874

1.112

1.804

1.898

1.897

             

Totaal

Koninkrijksrelaties

         
 

Stand vóór nota van wijziging

121.326

110.156

109.309

109.009

96.892

 

Overheveling naar de begroting van Defensie (X), artikel 2

– 47.671

– 36.504

– 35.782

– 35.688

– 35.688

 

Stand na nota van wijziging

73.655

73.652

73.527

73.321

61.204

BES fonds

Artikel

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

1

BES fonds

         
 

Stand vóór nota van wijziging

41.386

33.087

33.087

32.888

32.998

 

Stand na nota van wijziging

41.386

33.087

33.087

32.888

32.998

             

Totaal

 

41.386

33.087

33.087

32.888

32.998

 

BES fonds

         
 

Stand vóór nota van wijziging

41.386

33.087

33.087

32.888

32.998

 

Stand na nota van wijziging

41.386

33.087

33.087

32.888

32.998

Meerjarige doorwerking uitgaven

Koninkrijksrelaties

Artikel

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

1

Waarborgfunctie

         
 

Stand vóór nota van wijziging

87.274

75.156

75.356

75.356

63.356

 

Overheveling naar de begroting van Defensie (X), artikel 2

– 46.557

– 35.688

– 35.688

– 35.688

– 35.688

 

Stand na nota van wijziging

40.717

39.468

39.668

39.668

27.668

             

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

         
 

Stand vóór nota van wijziging

11.005

14.359

14.442

14.442

14.326

 

Stand na nota van wijziging

11.005

14.359

14.442

14.442

14.326

             

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

         
 

Stand vóór nota van wijziging

172.431

28.517

28.516

28.516

28.517

 

Stand na nota van wijziging

172.431

28.517

28.516

28.516

28.517

             

6

Apparaat

         
 

Stand vóór nota van wijziging

21.059

18.713

17.613

17.313

17.313

 

Stand na nota van wijziging

21.059

18.713

17.613

17.313

17.313

             

7

Nominaal en onvoorzien

         
 

Stand vóór nota van wijziging

1.988

1.928

1.898

1.898

1.897

 

Overheveling naar de begroting van Defensie (X), artikel 2

– 1.114

– 816

– 94

   
 

Stand na nota van wijziging

874

1.112

1.804

1.898

1.897

             

Totaal

           
 

Koninkrijksrelaties

         
 

Stand vóór nota van wijziging

293.757

138.673

137.825

137.525

125.409

 

Overheveling naar de begroting van Defensie (X), artikel 2

– 47.671

– 36.504

– 35.782

– 35.688

– 35.688

 

Stand na nota van wijziging

246.086

102.169

102.043

101.837

89.721

BES fonds

Artikel

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

1

BES fonds

         
 

Stand vóór nota van wijziging

41.386

33.087

33.087

32.888

32.998

 

Stand na nota van wijziging

41.386

33.087

33.087

32.888

32.998

             

Totaal

 

41.386

33.087

33.087

32.888

32.998

 

BES fonds

         
 

Stand vóór nota van wijziging

41.386

33.087

33.087

32.888

32.998

 

Stand na nota van wijziging

41.386

33.087

33.087

32.888

32.998

Meerjarige doorwerking ontvangsten

Koninkrijksrelaties

Artikel

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

1

Waarborgfunctie

         
 

Stand vóór nota van wijziging

6.120

4.857

4.857

4.857

4.857

 

Overheveling naar de begroting van Defensie (X), artikel 2

– 6.120

– 4.857

– 4.857

– 4.857

– 4.857

 

Stand na nota van wijziging

0

0

0

0

0

             

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

         
 

Stand vóór nota van wijziging

3.949

3.889

2.028

2.028

2.028

 

Stand na nota van wijziging

3.949

3.889

2.028

2.028

2.028

             

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

         
 

Stand vóór nota van wijziging

37.721

29.955

29.867

28.463

28.375

 

Stand na nota van wijziging

37.721

29.955

29.867

28.463

28.375

             

6

Apparaat

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

0

0

0

0

0

             

7

Nominaal en onvoorzien

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

0

0

0

0

0

             

Totaal

Koninkrijksrelaties

         
             
 

Stand vóór nota van wijziging

47.790

38.701

36.752

35.348

35.260

 

Overheveling naar de begroting van Defensie (X), artikel 2

– 6.120

– 4.857

– 4.857

– 4.857

– 4.857

 

Stand na nota van wijziging

41.670

33.844

31.895

30.491

30.403

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.H. Ollongren