Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 584

Voorgesteld 8 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de mobiele flitscontroles vooral op ons hoofdwegennet worden ingezet;

constaterende dat op het onderliggende wegennet 85% van de dodelijke slachtoffers te betreuren valt;

overwegende dat het spekken van de staatskas niet het doel moet zijn, maar het handhaven van de verkeersregels omwille van de veiligheid;

verzoekt de regering om, risicogericht te gaan flitsen door mobiele flitsers zo veel mogelijk in te zetten op verkeersonveilige wegen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Aalst