Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 409

Voorgesteld 6 maart 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het rapport «Beproefd verzet» van de procureur-generaal bij de Hoge Raad staat dat veel zaken worden geseponeerd wegens ouderdom van de feiten;

constaterende dat de ouderdom van de zaak ook een effect kan hebben op de straftoemeting;

spreekt uit het uitermate onwenselijk te vinden als daders hierdoor hun straf ontlopen dan wel minder zwaar gestraft worden;

roept de regering op, actie te ondernemen zodanig dat seponering of lagere straftoemeting puur wegens ouderdom van de zaak wordt voorkomen door aan te sturen op tijdige voortzetting van strafprocedures;

roept de regering tevens op, de Kamer nog dit jaar te informeren welke stappen in dit kader zijn gezet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Oosten

Groothuizen

Van Toorenburg