Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 183

Voorgesteld 22 maart 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het delen van informatie binnen de RIEC's bij de bestrijding van ondermijnende criminaliteit helpt;

overwegende dat de FIOD niet alle informatie waar hij over beschikt in het kader van het RIEC mag delen;

van mening dat onder andere informatie uit de infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV) van dienst kan zijn voor de bestrijding van ondermijnende criminaliteit;

verzoekt de regering, te bezien of de informatiedeling door de FIOD aan het RIEC kan worden verruimd en op welke wijze dat kan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuiken