Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 184

Voorgesteld 22 maart 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat gemeenten ten behoeve van de aanpak en het voorkomen van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit gebruikmaken van de Wet Bibob;

van mening dat als een aanvrager vanwege ernstig dreigend gevaar in de ene gemeente geen vergunning krijgt, hij een gelijkwaardige vergunning ook niet in andere gemeenten zou moeten kunnen krijgen;

van mening dat het onwenselijk is dat iedere gemeente voor elke aanvraag eerst eigen onderzoek moet doen;

verzoekt de regering, te bezien hoe informatie uit het Bibob-onderzoek waarbij sprake is van ernstig gevaar voor de samenleving tussen de gemeenten gedeeld kunnen gaan worden, analoog aan de prostitutievergunning,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuiken