Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 185

Voorgesteld 22 maart 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het afpakken van crimineel verkregen vermogen het uitgangspunt moet zijn in iedere strafzaak waarmee geld is verdiend;

constaterende dat het hoofd van het functioneel parket heeft aangegeven dat het Openbaar Ministerie in de praktijk nog niet zover is dat van elke strafzaak waarin criminelen geld hebben verdiend een afpakzaak kan worden gemaakt;

verzoekt de regering, te doen wat nodig is om van elke strafzaak waarmee geld is verdiend, een afpakzaak te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen