Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 186

Voorgesteld 22 maart 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het ontnemen van crimineel verkregen vermogen een belangrijk onderdeel is van de aanpak van georganiseerde criminaliteit;

overwegende dat het afronden van ontnemingsprocedures erg lang duurt, mede door de meestal niet gelijktijdige behandeling met de hoofdzaak;

overwegende dat de regering dit probleem onderkent, maar pas wil adresseren bij de herziening van het Wetboek van Strafvordering, waardoor kostbare tijd verloren gaat;

roept de regering op, zo spoedig mogelijk werk te maken van dit probleem en hiertoe separate wetgeving voor te bereiden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Groothuizen

Arno Rutte