Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 187

Voorgesteld 22 maart 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het afpakken van crimineel verkregen vermogen een belangrijk onderdeel is van de aanpak van georganiseerde criminaliteit;

constaterende dat de behandeling van een ontnemingsvordering ter terechtzitting kan worden voorafgegaan door een schriftelijke voorbereiding, waarbij OM en verdediging door het nemen van conclusies hun visie geven op een ontnemingsvordering;

overwegende dat deze schriftelijke voorbereiding aanleiding geeft tot veel vertraging en er geen duidelijke wettelijke termijnen zijn;

roept de regering op zo spoedig mogelijk te onderzoeken hoe dit probleem kan worden opgelost en zo nodig daartoe wetgeving met betrekking tot de termijnstelling voor te bereiden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Groothuizen

Arno Rutte