Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 188

Voorgesteld 22 maart 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat misdrijven tegen migranten en vluchtelingen vaak onbestraft blijven;

constaterende dat in het regeerakkoord is afgesproken dat de leiders van de organisaties die zich met migratiecriminaliteit bezighouden moeten worden aangepakt;

overwegende dat Nederland in 2018 lid is van de VN-Veiligheidsraad;

verzoekt de regering, zo spoedig mogelijk in de VN-Veiligheidsraad met een voorstel tot een mechanisme ter vervolging en berechting van de leiders van deze bendes te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Groothuizen