Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 189

Voorgesteld 22 maart 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in de afgelopen jaren sprake is geweest van een toename van liquidaties met vuurwapens;

overwegende dat het hierbij vaak gaat om zeer gewelddadige afrekeningen in de publieke ruimte die tot een sterk gevoel van onveiligheid leiden;

overwegende dat het illegaal bezit van een automatisch wapen nooit te rechtvaardigen is en geen ander doel dient dan gebruik voor het plegen van geweld;

verzoekt de regering, een verdubbeling van de strafmaat voor categorie II-wapens als bedoeld in de Wet wapens en munitie te bewerkstelligen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg

Arno Rutte