Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 597

Voorgesteld 22 maart 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het afdwingen van de betaling van verkeersboetes door buitenlandse kentekenhouders wordt overgelaten aan het land van herkomst;

overwegende dat het inningspercentage van verkeersboetes door buitenlandse kentekenhouders ondermaats is;

verzoekt de regering, alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat het inningspercentage voor verkeersboetes door buitenlandse kentekenhouders zo snel mogelijk stijgt, en de Kamer hier periodiek over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Aalst

Remco Dijkstra