Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 601

Voorgesteld 22 maart 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de bromfiets, de snorfiets en daarmee ook de scooter prima vervoersmiddelen zijn, vooral in de binnenstad;

overwegende dat sommige vooral jeugdige lieden helaas op een zeer asociale manier kunnen rijden en deze scooterterreur overlast, gevaar en hinder veroorzaakt waar de overheid tot nu toe weinig aan kan doen;

overwegende dat deze asociale lieden willens en wetens de straten en steden onveilig maken en bovendien geen boodschap lijken te hebben aan normaal gedrag of respect voor handhavers;

verzoekt de regering, te onderzoeken of de strafmaat voor deze specifieke asociale rijders verhoogd kan worden, bijvoorbeeld wanneer iemand voor de tweede keer in de fout gaat met een opgevoerde brommer en/of asociaal gedrag, het vervoersmiddel definitief in beslag kan worden genomen en/of de verjaringstermijn voor dit delict kan komen te vervallen of uitgebreid, zodat asociale scooterrijders niet langer onze binnensteden onveilig maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Remco Dijkstra