Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 147

Voorgesteld 27 maart 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat kerkgenootschappen nu ruime autonomie hebben om eigen conflicten via interne rechtscolleges op te lossen;

van mening dat in geval van ernstige strafbare feiten er geen sprake is van conflicten van alleen interne aard;

van mening dat de interne rechtspraak in het geval van ernstige strafbare feiten niet in de plaats mag komen van het reguliere strafrecht;

van mening dat binnen Jehova's getuigen beschuldigingen van seksueel misbruik van minderjarigen niet alleen door de organisatie zelf mogen worden afgedaan;

verzoekt de regering, te onderzoeken of te bezien of er signalen zijn dat religieuze organisaties dan wel andere organisaties bij ernstige strafbare feiten interne rechtspraak als definitieve afdoening menen te kunnen gebruiken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuiken

Van Nispen