Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 141

Voorgesteld 27 maart 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het gebruik van Green Notices, te weten internationale waarschuwingsberichten over het reisgedrag van ernstige, recidivegevaarlijke zedendelinquenten, sterk verbetering behoeft;

overwegende dat de redenen hiervoor nogal divers zijn en uiteenlopen van privacybezwaren tot onvoldoende kennis bij operationele diensten;

overwegende dat een goed werkend internationaal waarschuwingssysteem cruciaal is in de strijd tegen kindersekstoerisme;

roept de regering op, internationaal actief in te zetten op versterking van dit systeem en de Kamer periodiek te informeren over de gepleegde inzet en behaalde resultaten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Oosten

Groothuizen