Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 764

Voorgesteld 4 april 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Aanvalsprogramma Informatievoorziening heeft geresulteerd in een verbeterde ICT-situatie bij de politie, maar per 31 december 2017 beëindigd is;

overwegende dat er nog belangrijke ontwikkelingen op het vlak van de politiële informatievoorziening gerealiseerd moeten worden, met name waar het gaat om de operationele systemen;

verzoekt de regering, een ICT-plan politie aan de Kamer te laten toekomen met daarin voor de komende drie jaar te bereiken doelstellingen, mijlpalen en tussenproducten, inclusief een duidelijke strategie hoe de politie landelijke uniformiteit in onderliggende processen gaat organiseren;

verzoekt de regering om, dit ICT-plan politie uiterlijk 1 juni 2018 aan de Kamer te doen toekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dam