Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 767

Voorgesteld 4 april 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een auditcommissie is ingesteld met een adviserende functie ten opzichte van de korpsleiding;

overwegende dat transparant en robuust intern en extern toezicht op de politieorganisatie noodzakelijk is voor het functioneren daarvan;

overwegende dat de commissie-Kuijken in de Evaluatie Politiewet 2012 heeft aanbevolen een «robuust auditcomité met externe leden» op te richten;

constaterende dat leden van de auditcommissie tevens onderdeel zijn van de korpsleiding en dat dit diens onafhankelijkheid kan verzwakken;

verzoekt de regering, optimale transparantie en onafhankelijkheid te waarborgen met betrekking tot het extern toezicht op de politie, en de Kamer te informeren hoe de rol van de auditcommissie past binnen het stelsel van het externe en onafhankelijke toezicht op de politie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Den Boer